Less Risk More Reward

Het gebruik en de bescherming van persoonlijke gegevens


Privacy policy

biners Nederland B.V. (verder te noemen biners) respecteert uw privacy en verklaart uw persoonsgegevens vertrouwelijk te zullen behandelen. De persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Biners zal uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de geldende wetgeving.

Uw persoonsgegevens

In het kader van onze dienstverlening legt biners gegevens vast. Dit is het geval wanneer u een overeenkomst met ons aangaat, u zich abonneert op onze nieuwsbrief, een van onze evenementen bezoekt, bij ons een opleiding volgt, gebruik maakt van onze (interactieve) diensten, uw interesse opgeeft of op een andere wijze uw belangstelling kenbaar maakt, of anderszins contact heeft met biners.

Biners gebruikt de door u verstrekte persoonsgegevens voor de uitvoering en de afhandeling van de betreffende overeenkomst, voor haar overige dienstverlening en interne bedrijfsvoering, en om u zo goed mogelijk te kunnen adviseren over producten en diensten. Voor zover dat niet voortvloeit uit de wet of uit verplichtingen die biners tegenover u is aangegaan, worden zonder uw toestemming geen persoonsgegevens aan derden verstrekt.

Klikgedrag en bezoekgegevens website

Op onze website worden uw IP-adres en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt geregistreerd en gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op onze website. Hiermee kunnen wij de gebruikerservaring van de website verbeteren.

Cookies

Biners maakt gebruik van cookies voor het optimaliseren van de website. Een cookie is een klein bestandje dat bij het bezoeken van onze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf wordt opgeslagen. Deze cookies worden gebruikt om instellingen en voorkeuren te onthouden. De mogelijkheid bestaat bij sommige webbrowsers het gebruik van cookies uit te schakelen.

Google Analytics

Op de website wordt gebruik gemaakt van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. Google Analytics is onderdeel van Google en de informatie wordt daarmee verwerkt door een bedrijf in de Verenigde Staten. Lees meer over het algemene privacybeleid van Google en de Google Analytics security and privacy principles.

Afmelden

Indien u geen (commerciële) informatie meer van biners wenst te ontvangen over (nieuwe) producten en diensten dan kunt u dit per e-mail melden bij info@biners.eu. Bovendien wordt in de digitale communicatie van biners u de mogelijkheid geboden u uit te schrijven.

Inzage en correctie van uw gegevens

U kunt kennisnemen van de persoonsgegevens die biners over u heeft. Als de informatie onjuist is kunt u biners verzoeken deze aan te passen. Dergelijke verzoeken om inzage of correctie van uw gegevens kunt u richten aan info@biners.eu of per post via:

biners Nederland B.V.
T.a.v. Legal
Stevinstraat 395
2587 EK  Den Haag
Nederland

Op dit adres kunt u ook terecht indien u eventuele vragen heeft over de manier waarop biners met uw gegevens omgaat. Biners is gerechtigd u hiervoor eventueel kosten voor in rekening te brengen. Vergeet niet een geldig legitimatiebewijs bij uw verzoek tot inzage bij te voegen voor de verificatie van uw identiteit.

Wijzigingen

Biners behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Controleer daarom regelmatig deze privacyverklaring voor kennisneming van het privacybeleid van biners.