Less Risk More Reward

Onze online aanwezigheid
en de spelregels

Disclaimer

biners – business information security

biners Nederland B.V.
Stevinstraat 395
2587 EK  Den Haag

T: +31 6 38443850
E: info@biners.eu
W: www.biners.eu

KvK-nummer 66416787
Directie: Frank Gottenbos, Gunnar Jöns


Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor algemene voorlichtingsdoeleinden. De informatie is afkomstig van biners. Hoewel we er naar streven deze informatie up-to-date en juist te houden, geven wij geen uitdrukkelijke of impliciete verklaringen of garanties over de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid van de website of de informatie, producten, diensten en afbeeldingen hierop. Aan de informatie op deze website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Biners kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor verlies of schade, inclusief indirecte of vervolgschade, of wat voor verlies of schade dan ook voortkomend uit het verlies van gegevens of winstderving ten gevolge van, of in verband met, het gebruik van deze website.

Deze website bevat links naar andere websites die niet door ons worden beheerd. Wij hebben geen invloed op de aard, inhoud en beschikbaarheid van deze websites. Een verwijzing naar een website impliceert niet per se dat we die website aanbevelen of dat we het eens zijn met de daarop verkondigde meningen.

We doen ons uiterste best deze website toegankelijk te houden en goed te laten werken. Biners aanvaardt echter geen aansprakelijkheid/kan niet aansprakelijk worden gehouden wanneer deze website tijdelijk niet beschikbaar is vanwege technische redenen die buiten onze macht liggen.